Raad van Bestuur

De Stichting Erik Scherder Huizen heeft een tweehoofdig Bestuur. Het Bestuur bestaat uit:

  • David Orobio de Castro, voorzitter
  • Adriaan Theeuwes, penningmeester
David Orobio de Castro is partner bij Stibbe Advocaten en Adriaan Theeuwes is oprichter van het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie, een gespecialiseerde kliniek voor jongeren met ernstig hersenletsel.
Het Bestuur wordt niet gehonoreerd.

Raad van Toezicht

De Stichting heeft een driehoofdige Raad van Toezicht, conform de eisen die gesteld worden aan een zorginstelling.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Erik Scherder, voorzitter
  • Marianne Piek - den Hartog
  • Roel de Bruijn
Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Marianne Piek is als arts altijd verbonden geweest aan het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis waar zij patiënten en hun naasten begeleidde in moeilijke fases van hun leven. Roel de Bruijn is oud-bestuursvoorzitter van Ons Tweede Thuis, met meer dan 80 zorglocaties voor mensen met NAH of een verstandelijke beperking één van de grotere zorgaanbieders in en rond Amsterdam.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werk geen vergoeding.

Klachten en geschillen

Indien u een klacht of opmerking hebt, kunt u altijd eerst contact opnemen met het Bestuur en/of de Raad van Toezicht van de Stichting. Zij zijn bereikbaar via bestuur@erikscherderhuis.nl. De heer Roel Knol is onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Komt er onverhoopt niet snel een bevredigende oplossing, dan is het goed te weten dat Stichting Erik Scherder Huizen is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Over deze procedure en de contactgegevens, verwijzen we naar de website: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/.

Documenten en jaarverslag

Hier treft u het financieel jaarverslag 2022. 

De inkomsten zijn verkregen via Stichting Het Daan Theeuwes Fonds, dat een reservering voor de Stichting Erik Scherder Huizen had opgebouwd en een aantal donaties van particulieren en bedrijven. Het verslag kunt u downloaden door hier te klikken.

De Stichting Erik Scherder Huizen is door de Belastingdienst erkend als ANBI instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat giften in veel gevallen volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Daarover geven we graag nadere informatie. De ANBI-verklaring van de Belastingdienst kunt u hier downloaden.

De statuten van de Stichting Erik Scherder Huizen kunt u inzien door op deze link te klikken.

Wilt u een kopie van de programmapresentatie? Klik dan hier.