De meest gestelde vragen

Waaruit bestaat het programma van het Erik Scherder Huis?

Bij het Erik Scherder Huis willen we dat de deelnemers samen met onze mensen weer een nieuwe toekomst ontdekken, ontwikkelen en realiseren. Dat doen we onder meer met het oppakken van een (nieuwe) studie die past bij je ambities. Maar ook met leer/werkprojecten en stages. We doen veel aan (team)sport en bewegen. Aan maatschappelijke projecten, aan het weer leren samenwerken, initiatief nemen, plannen en budgetteren. Uiteraard is er ook veel aandacht aan communiceren, aan sociaal actief zijn, nieuwe vrienden maken, een positiever zelfbeeld krijgen. En nog veel, veel meer.
Voor alle duidelijkheid: het Erik Scherder Huis is geen huis waar je kunt blijven slapen.

Hoe kies ik mijn nieuwe toekomst?

Meestal weet je wat je wilt, maar we kijken ook of het realistisch is. Elk programma begint dan ook met een Neuro Psychologisch Onderzoek om te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen, maar ook wat misschien niet helemaal haalbaar is. Dan volgt een beroepskeuze- en een studiekeuze test. Samen met gesprekken over je eigen ambities en motivatie wordt dan een plan opgesteld. Met een potentieel haalbaar doel. Soms is dat een betaalde baan, soms vrijwilligerswerk en soms iets anders. Maar altijd erop gericht dat je weer het maximale uit je leven kunt halen.

Hoe lang duurt het programma?

Het hele programma duurt een vol jaar, 5 dagen per week van 9 tot 5. Het is intensief, maar we willen samen ook heel wat bereiken. 

Wanneer begint het programma?

Instromen kan gedurende het hele jaar. Er is geen vast startmoment. Omdat alles in het programma individueel op maat is afgestemd, kan dat.

Wat kost een jaar in het Erik Scherder Huis?

Het hele programma wordt vooralsnog betaald vanuit de Wet langdurige Zorg (Wlz) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). We worden betaald als 'dagbesteding'. Het is dan ook belangrijk dat de deelnemers een indicatie voor chronische zorg hebben. Hetzij met een PGB, hetzij als Zorg in Natura. Onze mensen kunnen hier alles over vertellen. Indien er sprake is van letselschade, is vaak vanuit deze situatie (aanvullende) vergoeding mogelijk. 

Is deze vergoeding toereikend?

Helaas niet. We bieden immers een intensief programma met erg veel onderdelen en zware professionele begeleiding. De vergoeding die we krijgen is hetzelfde als een normale dagbesteding. We kunnen daarom helaas niet zonder de inzet van vrijwilligers en bijdragen van donateurs en sponsoren. De Stichting Erik Scherder Huizen heeft geen winstoogmerk en geen eigenaren. De stichting heeft een ANBI-erkenning.

Ik woon niet in Amsterdam. Kan ik dan ook komen?

In veel gevallen wel. Voorwaarde is dat je een Wlz-indicatie hebt of je gemeente een Wmo indicatie voor ons afgeeft en dat je zelf elke dag naar het Erik Scherder Huis kunt komen. Er is goed openbaar vervoer. Als je tijdelijk naar Amsterdam wilt verhuizen, kan dat in sommige gevallen. Daarbij werken we samen met Ons Tweede Thuis, een grote zorgorganisatie die vaak kan bemiddelen bij het vinden van een geschikte oplossing. Maar woonruimte vinden in Amsterdam blijft een uitdaging.

Wat wordt door de zorgverzekering betaald?

Je zorgverzekering betaalt in principe niet het programma zelf. We zijn ook geen medische zorginstelling,. Wel komen sommige onderdelen, die door BIG geregistreerde externe professionals worden uitgevoerd voor vergoeding in aanmerking. Denk aan fysiotherapie, logopedie, gz-psycholoog of het maken van een NPO. Hiervoor zijn dan wel verwijzingen noodzakelijk.

Wanneer openen de nieuwe Erik Scherder Huizen?

Momenteel wordt gewerkt aan de opening van het tweede Erik Scherder Huis in Rotterdam. We streven er naar om dit eind 2024 open te hebben. Daarna volgen in 2025/2026 de volgende Huizen in Eindhoven en de regio Zwolle/Assen. Je kunt je nu al voorinschrijven, zodat je op de lijst van ge├»nteresseerden wordt geplaatst en op de hoogte wordt gehouden.

Wie komt voor het Erik Scherder Huis in aanmerking?

Jongeren van 16 tot 35 met (ernstig) hersenletsel die erg gemotiveerd zijn om weer een nieuwe toekomst voor zichzelf op te bouwen en die dat niet in hun eentje kunnen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die kun je hier vinden.

Hoe kan ik helpen?

Er zijn veel manieren om ons te helpen. Als vrijwilliger bijvoorbeeld. Of je nu ervaringsdeskundige bent, student, huiswerkbegeleider of je in wilt zetten bij sport, uitstapjes of verzorging. En natuurlijk zoeken we ook sponsoren en donateurs. Zonder vrijwilligers en financieel support kunnen we niet alles bieden wat we deze jongeren mee willen geven: een tweede toekomst met een waardevol, mooi leven. Meer informatie staat hier.

In het nieuws.

Op maandag 11 april besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan het Erik Scherder Huis. Je kunt het terugkijken via deze link. Ook was er aandacht voor het Erik Scherder Huis in o.a. Op1, AT5, Hart van Nederland, de Nieuws BV, De Telegraaf e.a.

Ik wil iets anders weten

Staat je vraag hier niet bij? Stel hem via info@erikscherderhuis.nl